Platycheirus nielseni Vockeroth, 1990
Photo: © Ph. SCOLAN x5


Adulte māle
 
Adulte femelle

Adulte māle

Adulte femelle

Adulte māle