Criorhina 5 / 6 spp.

En collection

Sur le terrain

Premiers stades

Synonyme

Criorhina asilica (Fallèn, 1817)

PHOTOS /PHOTOS
PHOTOS

-

-

Criorhina berberina (Fabricius, 1805)

PHOTOS
PHOTOS

-

C. oxyacanthae (Meigen); C. graeca Schirmer, 1913.

Criorhina floccosa (Meigen, 1822)

PHOTOS
PHOTOS

-

-

Criorhina pachymera (Egger, 1858)

PHOTOS

-

-

-

Criorhina ranunculi (Panzer, 1804)

PHOTOS
PHOTOS /PHOTOS

-

-