Cheilosia nivalis Becker, 1894

Photo: © Ph. SCOLAN x4


Adulte māle

Adulte femelle

Adulte māle

Adulte femelle